rekonstrukcja stawu kolanowego

Zastąpienie stawu kolanowego protezą jest niezbędne wówczas, jak jego defekty wyłączają leczenie pozwalające zatrzymać normalny staw. Degradacja stawu kolanowego, zwane chorobą zwyrodnieniową, może wystąpić w następstwie zniszczenia chrząstki stawowej, powiązanej z podeszłym wiekiem. Jeżeli zniszczenie jest znaczne, wtenczas wywołuje ono cierpienie i ograniczenie ruchomości. Rekonstrukcja kolana polega na wymianie nadwyrężonych części kolana na syntetyczny staw kolanowy.

operacja
Autor: Lena
Źródło: http://www.flickr.com
Został on zaprojektowany na podobieństwo człowieczego kolana, a jego wymiar odpowiada obszarowi osłabionego stawu kolanowego chorego. Prześwietlenie przeprowadzone przed operacją, także proteza (polecany protetyk) próbna układana na kościach w trakcie zabiegu umożliwiają doktorowi ustalić odpowiedni wymiar odbudowywanego kolana. Protezę kolana zamocowuje się z reguły korzystając z cementu kostnego, jaki trwale przytwierdza ją do kości.

Możliwe jest także przymocowanie protezy przegubu kolanowego bez cementu. Procedura ta, używana jest z reguły u młodszych pacjentów. Chirurg postanowi, która strategia mocowania protezy jest słuszna w danym przypadku. operacja (np. strona) rekonstrukcji kolana realizowana jest w znieczuleniu ogólnym, albo miejscowym i jest całkiem bezbolesna. Anestezjolog wybierze najlepszą metodę znieczulenia. Procedura jest identyczna dla wszystkich modeli protez. Czynnikiem rozstrzygającym o doborze typu protezy jest poziom defektu różnych elementów stawu kolanowego.

operacja
Autor: Zdenko Zivkovic
Źródło: http://www.flickr.com
Używając protezy testowej testuje się usytuowanie i ruchomość stawu kolanowego, po czym następuje wprowadzenie i osadzenie należytej protezy. Na okres operacji przeważnie powstrzymuje się napływ krwi do kolana. Po zakończeniu zabiegu w stawie lokowane są sączki służące do odprowadzania ewentualnie gromadzących się tam cieczy. Więcej na

Na koniec zszywa się osobne nacięte powłoki na kolanie. Rekonstrukcja kolana wymaga terapii. Spokojne ćwiczenia od nowa zezwolą korzystać z własnego stawu kolanowego jeszcze w czasie pobytu w szpitalu. Po powrocie do domu, ćwiczenia i spacery po równych powierzchniach winny stać się powszednią praktyką.