rekonstrukcja stawu kolanowego

Zastąpienie stawu kolanowego protezą jest niezbędne wówczas, jak jego defekty wyłączają leczenie pozwalające zatrzymać normalny staw. Degradacja stawu kolanowego, zwane chorobą zwyrodnieniową, może wystąpić w następstwie zniszczenia chrząstki stawowej, powiązanej z podeszłym wiekiem. Jeżeli zniszczenie jest znaczne, wtenczas wywołuje ono cierpienie i ograniczenie ruchomości. Rekonstrukcja kolana polega na wymianie nadwyrężonych części kolana na syntetyczny staw kolanowy.

operacja
Autor: Lena
Źródło: http://www.flickr.com
Został on zaprojektowany na podobieństwo człowieczego kolana, a jego wymiar odpowiada obszarowi osłabionego stawu kolanowego chorego. Prześwietlenie przeprowadzone przed operacją, także proteza (polecany protetyk) próbna układana na kościach w trakcie zabiegu umożliwiają doktorowi ustalić odpowiedni wymiar odbudowywanego kolana. Protezę kolana zamocowuje się z reguły korzystając z cementu kostnego, jaki trwale przytwierdza ją do kości.

Możliwe jest także przymocowanie protezy przegubu kolanowego bez cementu. Procedura ta, używana jest z reguły u młodszych pacjentów. Chirurg postanowi, która strategia mocowania protezy jest słuszna w danym przypadku. operacja (np. strona) rekonstrukcji kolana realizowana jest w znieczuleniu ogólnym, albo miejscowym i jest całkiem bezbolesna. Anestezjolog wybierze najlepszą metodę znieczulenia. Procedura jest identyczna dla wszystkich modeli protez. Czynnikiem rozstrzygającym o doborze typu protezy jest poziom defektu różnych elementów stawu kolanowego.

operacja
Autor: Zdenko Zivkovic
Źródło: http://www.flickr.com
Używając protezy testowej testuje się usytuowanie i ruchomość stawu kolanowego, po czym następuje wprowadzenie i osadzenie należytej protezy. Na okres operacji przeważnie powstrzymuje się napływ krwi do kolana. Po zakończeniu zabiegu w stawie lokowane są sączki służące do odprowadzania ewentualnie gromadzących się tam cieczy. Więcej na http://www.sport-med.pl/leczenie/zabieg-artroskopii-kolana

Na koniec zszywa się osobne nacięte powłoki na kolanie. Rekonstrukcja kolana wymaga terapii. Spokojne ćwiczenia od nowa zezwolą korzystać z własnego stawu kolanowego jeszcze w czasie pobytu w szpitalu. Po powrocie do domu, ćwiczenia i spacery po równych powierzchniach winny stać się powszednią praktyką.