Chirurgia wad wzroku- a więc korekcja z zastosowaniem lasera

Chirurgia wad wzroku daje taki stanu wzroku, w którym pacjent może obyć się bez okularów i soczewek kontaktowych. Laserowa korekcja wad wzroku jest wskazywana za najpewniejszą i prowadzi do całkowitą eliminację wad wzroku. Jest to zabieg niedługi i nie powodujący bólu. Co warte podkreślenie nie wszystkie wady wzroku mogą być korygowane z użyciem lasera.

polecam przeczytać

Autor: Aaron Benitez
Źródło: http://www.flickr.com
Przeprowadzajączabieg laserowy na oczy, używa się się lasera excimerowego. Pozwala on na korekcję wzroku, a precyzyjnie mówiąc krzywizny rogówki. Cały proces jest komputerowo monitorowany. Strumień promieniowania ultrafioletowego przerywa połączenia pomiędzy molekułami w tkance, usuwając mikroskopijne warstwy rogówki. Laserowa korekta wzroku jest wskazywana za jedną z najpewniejszych. Oprócz poprawy jakości wzroku stwarza szanse na takie zabiegi jak, laserowa korekcja astygmatyzmu.

Pomimo to na ich skuteczność oddziałuje budowa anatomiczna oka. Zabiegi te nie usuwają starczowzroczności (presbiopii), która jest związana z utratą elastyczności soczewki. Z upływem czasu oko ludzkie traci zdolność odpowiedniego widzenia zarówno z daleka, jak i z bliska. Laserowa korekcja wzroku nie powinna być przeprowadzana u osób mających mniej niż 20 lat, ponieważ, że w ich przypadku wada wzroku nie jest jeszcze w pełniustabilizowana .

Laserowej korekcji wzroku nie rekomenduje się tym, którzy mają powyżej 65 lat. oraz osobom chorym na jaskrę, zaćmę, stany zapalne oka, choroby dermatologiczne, immunologiczne, endokrynologiczne, a także osobom z wszczepionym rozrusznikiem serca oraz kobietom w ciąży. Ponadto z zabiegu wykluczają problemy z siatkówką, zmiany i zwyrodnienia ze skłonnościami do jej odwarstwiania. W momencie gdy rogówka jest trwale uszkodzona, czyli pokrywają ją blizny, także nie można przystąpić do zabiegu. Wzroku (laserowa korekcja wzroku katowice)

optyk

Autor: Lu Dabrowski
Źródło: http://www.flickr.com
Recepta laserowej korekcji oczu przeciwwskazana jest także u osób zajmujących się sportem kontaktowym, ze względu na to, że doprowadzić to do przesunięcia klapki soczewki. Podczas kiedy objawiającą sięwystępującą chorobą oczu(zobacz optometrysta ostrołęka) jest stożek rogówki, operacja laserowa oczu nie jest zalecana. Laserowa korekcja wzroku pozwala jednak na trwałe leczenie astygmatyzmu, nadwzroczności czy krótkowzroczności. Jest to ogromne posunięcie w dziedzinie techniki medycznej, co pozwala na zauważalną poprawę komfortu naszego życia.