Fizjoterapia – więcej o zawodu

Fizjoterapia to medyczny profil związany z ochroną zdrowia, eliminacją następstw bądź łagodzeniem następstw choroby, zapobieganiem i przywracaniem sprawności w ciągu całego życia. Fizjoterapia jest dyscypliną poznania naukowego jak też działalności rzeczowej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej. Stąd jej miejsce w systemie nauk mieści się pomiędzy teorią kultury fizycznej a naukami lekarskimi, niezależnie od rozkładu nauk i ich segmentacji.
Fizjoterapia to lekarski kierunek związany z ochroną zdrowia, likwidacją efektów lub łagodzeniem następstw choroby, zapobieganiem a także przywracaniem sprawności w przeciągu całego życia. Fizjoterapia jest sferą poznania akademickiego oraz działalności rzeczowej, umiejscowiona w dziedzinie nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej. Stąd jej miejsce w systemie nauk mieści się między teorią kultury fizycznej a naukami medycznymi, bez względu od rozkładu nauk i ich segmentacji.

masaż

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Fizjoterapia (zobacz fizjoterapeuta wrocław) korzysta z danych z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, przede wszystkim z zakresu metodyki, metod działania terapeutycznego, edukacji leczniczej, promocji zdrowia, a dodatkowo prewencji niepełnosprawności jak też aktywności ruchowej i sportu ludzi nie w pełni sprawnych.

Niezbędny będzie Ci link do serwisu (https://www.apteczka-madrali.pl/)? Nie martw się. W naszym kolejnym poście znajdziesz to, czego poszukujesz. Zapraszamy!

Kierunek fizjoterapia korzystając z nauk behawioralnych pozwala poznać kompleksowość procesów psychologicznych i społecznych oddziałujących na osobę zdrową oraz nie w pełni sprawną, interakcji z chorym, pracownikami, rodziną chorego, pracownikami ochrony zdrowia. Natomiast fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia korzysta z nauk o zarządzaniu, funkcjonując w obszarze promocji zdrowia, szeroko pojętej profilaktyki, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w zróżnicowanym wieku, różnym rozpoznaniem jak też w rozmaitych warunkach.

Kierunek fizjoterapia (kierunek fizjoterapii) jest to kierunek dla ludzi czynnych, preferujących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty żąda się odpowiedzialności, kreatywności, prędkich i trafnych decyzji a także co najważniejsze – cierpliwości, zrozumienia chorej osoby jak też chęci niesienia wsparcia. Fizjoterapeuta musi być otwarty, bez trudu nawiązywać kontakt z pacjentem oraz jego środowiskiem a także mieć predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. Absolwent studiów fizjoterapii w stopniu licencjata posiada wiedzę w obszarze fizykoterapii, szeroko pojmowanych nauk medycznych, społecznych. Absolwent umie odwołać się do zdobytej wiedzy oraz zastosować ją przy podejmowaniu rozstrzygnięć zawodowych. Stosuje także ogólną wiedzę z różnych dyscyplin przy realizowaniu działań zawodowych.

studia

Autor: Universität Salzburg (PR)
Źródło: http://www.flickr.com
Absolwent na kierunku Fizjoterapia : posiada umiejętności manualne związane z fizjoterapią, potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą wykorzystywanymi w zakresie fizjoterapii, zna strategie promowania prozdrowotnych zachowań u pacjentów oraz ich rodzin – .