Formy opieki w hospicjum prywatnym

Hospicjum jest to placówka działająca w celu pomocy pacjentom w krańcowych etapach ich choroby. Hospicja rozmieszczone są w całej Polsce, toteż bez względu na miejsce, w którym wymagane jest hospicjum, Śląsk i inne tereny kraju oferują pierwszorzędne placówki gwarantujące wsparcie oraz opiekę nad chorymi. Wyróżnia się hospicja stacjonarne i domowe. Czym się różnią?

W pierwszym rzędzie hospicja stacjonarne wymagają stałego umieszczenia pacjenta w placówce hospicyjnej. Nie jest to szpital, lecz pracują w tym miejscu

Opieka paliatywna w szpitalu a hospicjum domowym

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

profesjonalni doktorzy, pielęgniarki, rehabilitanci, psychologowie a także duchowni, którzy starają się wspierać chorych emocjonalnie. Hospicjum jest w zasadzie domem, w którym chorzy najczęściej zostają do końca swoich dni.

Czy fascynuje Cię ta problematyka? Jeżeli tak to, przejrzyj witrynę, a odnajdziesz w tamtym miejscu wiele bezkonkurencyjnych danych, które wciągną Cię całkowicie.

Stacjonarne jednostki przeznaczone są dla osób, które są osamotnione, ich rodzina jest daleko i nie jest w stanie opiekować się nimi bądź opieka w domu nie jest możliwa. Najbliżsi jednak powinni bezustannie włączać się w opiekę chorego, odwiedzać go oraz służyć mu wsparciem, którego tak potrzebuje – czasem wystarczy potrzymać kogoś za rękę bądź dać mu dobre słowo.

Hospicja domowe to możliwość opieki nad chorym w domu: katowickie hospicjum (szczegółyna ten temat – https://hospicjumkatowice.pl/) domowe. Systematycznie przychodzi do niego zespół hospicyjny składający się z lekarza, pielęgniarek, fizjoterapeuty oraz psychologa. Mogą oni przychodzić o dowolnej porze dnia i nocy zależnie od wymagań pacjenta. Zespół hospicyjny ma za zadanie także przekazać należytą wiedzę i wskazówki bliskim pacjenta, aby orientowali się, w jaki sposób się nim zajmować. Ponadto pomaga w uzyskiwaniu niezbędnych świadczeń oraz daje dostęp do narzędzi, które są wymagane do komfortowej opieki. Dom to najodpowiedniejsze miejsce dla chorego, ponieważ może być on tu nieprzerwanie z najbliższymi i nie musi zmieniać środowiska na ostatni czas swojego życia. Jeśli jednak stan pacjenta się pogarsza, trzeba go poddać hospitalizacji – niekiedy opieka domowa staje się po prostu niedostateczna.
Wyróżnia się także oddziały dziennego pobytu, lecz nie są one tak powszechne, albowiem hamują je nie zawsze sprzyjające umowy z NFZ. Muszą być finansowane z innych źródeł, a zajęcia dla pacjentów trwają tylko zazwyczaj ok. 6 godz. w ciągu dnia.