Najważniejsze informacje o nieniszczących badaniach, na jakiej zasadzie działają badania ultradźwiękowe

Bezpieczeństwo i niezawodność rozmaitych konstrukcji, maszyn i urządzeń są obecnie bardzo wysoko stawiane. Dlatego też niekiedy może zajść potrzeba szczegółowego zbadania, jaki stan prezentują poszczególne elementy, czy nie będą się w nich pojawiać na nich różnorodne uszkodzenia i defekty. Pewną ich część będzie można wykryć nawet po wstępnym przeglądzie, lecz sporo będzie takich, że są niezauważalne, ponieważ są na przykład ukryte pod lakierem.
Bezpieczeństwo i niezawodność rozmaitych maszyn, urządzeń i konstrukcji są aktualnie bardzo wysoko stawiane. Dlatego też niekiedy może zajść potrzeba szczegółowego zbadania, jaki stan przedstawiają poszczególne elementy, czy nie będą się w nich pojawiać na nich różnego rodzaju uszkodzenia i defekty. Pewną ich część będzie można wykryć nawet po szybkim obejrzeniu, jednak sporo będzie takich, że się ich nie da zobaczyć, gdyż są przykładowo schowane pod warstwą lakieru.

sprzęt do badań

Autor: Steven Depolo
Źródło: http://www.flickr.com
Dodatkowo przy pracujących urządzeniach dodatkowym problemem jest to, że takie badania nie mogą nic uszkodzić. Z tego też powodu coraz popularniejsze w niejednej branży stają się badania nieniszczące, wykorzystujące różne techniki, w żaden sposób nie zmieniające badanych elementów. Ich możliwości są coraz większe, także dlatego, że urządzenia pomiarowe są coraz bardziej dokładne i nowoczesne.

Zaciekawiony? To dla nas optymistyczna informacja. Więc kliknij tu ochrona radiologiczna i oglądaj nawet bez końca kolejne rzetelne wątki.

Nieniszczące badania często wykorzystują zjawiska magnetyczne, w tym przypadku można ich używać tylko do elementów metalowych, a oprócz tego ultradźwięki i promieniowanie.

Badania ultradźwiękowe używają odpowiednich długości fali, jakie się wprowadza do badanego obiektu za pomocą specjalnego urządzenia. Zależnie od rodzaju badanych materiałów fale te mogą mieć różną długość, na przykład różnych stopów stali będzie to przedział 0,5-25 MHz. Podczas badań fala ultradźwiękowa jest wprowadzana do materiału przy pomocy głowicy w postaci krótkiego impulsu.

Jeśli chcesz zgłębić studiowany w tym miejscu temat, to kliknij tu i zdobądź użyteczne info (http://rehab-terapia.pl/test-depresji-becka/) dodatkowo w podobnym portalu.

Układ detektora wyłapuje sygnał który wychodzi z badanego elementu i poddaje go analizie.

Wszelkie zaburzenia struktury powodują zmianę sygnału, i jego prawidłowa interpretacja pozwoli na wykrycie danego uszkodzenia. Metoda ta w szczególności będzie się sprawdzać podczas wykrywania nieciągłości materiału, na przykład jakiś pęknięć czy wżerów. Urządzenia stosujące tę metodę są dostępne w wielu różnych konfiguracjach. Na rynku można spotkać niewielkie, przenośne detektory, które pozwalają na badania terenowe, jak również zaawansowane urządzenia do stosowania w zaawansowanych laboratoriach przemysłowych.