Szeroki zakres terapii psychologicznej, czyli do kogo zwracać się ze swoim problemem?

Psycholog to zawód uniwersalny, z pogranicza wielu innych zawodów: psychiatry, psychoterapeuty czy coacha. Od lekcji (nauczyciel w szkole) przez mentoring po kompetencje psychiatry – na każdej tej płaszczyźnie przedmiotem rozmowy i „hartowania” jest nasza psychika. Mając problem w wybranej przestrzeni życiowej wybierzemy psychologa specjalizującego się w wybranej „działce”.

psycholog

Źródło: flickr.com
Istota tego zawodu jest stara jak świat i… problemy psychiczne człowieka. Psychologowie działają w kilku przestrzeniach życiowych, które składają się na ich specjalizację. Fachowcy, którzy badają przyswajanie kolejnych mechanizmów przez człowieka to psychologowie od rozwoju osobistego. Ich polem badawczym jest człowiek, jako istota stale rozwijająca się, od narodzin po przejście na emeryturę, kiedy kończy się rozwój, a zaczyna odpoczynek. Psycholog (zobacz tu) to przede wszystkim człowiek-inspirator naprowadzający na niepoznane tory życia. W dość podobnej przestrzeni, nastawionej jednak na środowisko zewnętrzne działa psycholog – psychoterapia wrocław – społeczny. Bada on zachowania ludzi względem innych, większych instytucji i całych społeczności. Za zaburzenia osobowości, lęki czy depresje odpowiada psychologia kliniczna. Fachowcy tego rodzaju badają i przesłuchują ludzi przejawiających dłuższy, permanentny stres. Przyczyny, jak to w ludzkiej psychice bywa, są skomplikowane, poczynając od zaburzeń o podłożu genetycznym przez objawy lękowe, bezsenności, po dwubiegunowe depresje.

Psycholog kliniczny wpływa na chorych przez rozmowę i wskazywanie bodźców naprawy i inspiracji. Jego celem jest sprawienie, by pacjent stanął na „nogi”, zmianę starego i chorego pojmowania świata i ludzi. Mamy w końcu psychologów sądowych, zajmujących się zachowaniami świadków i wszystkich zeznających przed sądami. Psycholog (następna strona), jako lekarz duszy, łączy uniwersalną, schematyczną wiedzę z teorii z indywidualnością w podchodzeniu do pacjentów. To nie tylko magister psychologii – to nie wystarczy. To ponadto osoba ciągle doskonaląca się w studium przypadków. Wykorzystuje wiedzę zdobytą naukowo albo w kontakcie z pacjentami w pracach ankietowych. Wykonuje zawód w miejscach zależnych od docelowej specjalności: szpitalach, szkołach, poradniach medycznych, instytucjach wsparcia zawodowego, sądach itp.