Wagi mają bardzo wiele zastosowań w dużej ilości branż

Wagi to bardzo często używany sprzęt w wielu różnych miejscach. Spotkać je można w niejednym domu, ale również w praktycznie każdym sklepie, aptece czy też w urzędach pocztowych. Zależnie od miejsca, w którym wagi są używane, to będą one miały różne parametry. W domach stosuje się dwa typy wag, to znaczy wagi łazienkowe i kuchenne, oba te rodzaje różnią się dokładnością i skalą.

Modele łazienkowe, używane najczęściej do sprawdzania i kontrolowania wagi ciała posiadają dokładność do kilkudziesięciu deko, a jeśli są w wersji wskazówkowej to nawet pół kilograma. Przy ich wykorzystaniu w zasadzie większa precyzja nie jest potrzebna. Jeśli będzie chodzić o wagi do kuchni, to tu przydaje się możliwość zważenia wyrobów z precyzją do kilu gramów, i tego typu zakresy parametrów z reguły mają te typy wag.
ważenie produktu na wadze elektronicznej

Autor: John Loo
Źródło: http://www.flickr.com

Podobny zakres parametrów posiadają urządzenia używane w sklepach do ważenia produktów spożywczych, ale również wagi pocztowe (polecam wszystkim firmom), używane do ważenia kopert i listów. O ile wagi używane w domu mogą mieć większą tolerancję wyników, to urządzenia na pocztach i w sklepach nie mogą być niedokładne. W końcu od tego, co pokażą zależeć będzie kwota, którą będzie musiał zapłacić klient. Z tego też powodu praktycznie wszystkie modele wag używane w wyżej wymienionych miejscach muszą mieć odpowiednie parametry. Dzięki użyciu elektroniki coraz częściej wagi wyposażone są w najróżniejsze funkcjonalności, poszerzające w dużym stopniu ich możliwości wykorzystania.

Zupełnie odmienną kategorię sprzętów do ważenia stanowi urządzenie stosowane w laboratoriach, aptekach czy zakładach jubilerskich czyli bardzo dokładna waga elektroniczna. W tych sytuacjach wymagania co do precyzji pomiarów będą znacznie większe. Najczęściej wagi tego typu mogą ważyć do jednej setnej lub jednej tysięcznej grama, i zależnie od typu mają także poszerzone możliwości, takie jak możliwość sumowania cyklicznych ważeń czy też podłączenie urządzenia do komputera. Wagi apteczne dodatkowo muszą spełniać wszystkie wyznaczone przepisami parametry, z tego też powodu koszty ich zakupu są wysokie. Jest to konieczne, ponieważ te typy wag używane są do przyrządzania lekarstw sprzedawanych w aptekach. W ich przypadku każda z pomyłek byłaby bardzo niebezpieczna dla pacjenta, z tego też powodu powinny one mieć najwyższą jakość.