zabiegi stosowane w różnych schorzeniach oczu

Starczowzroczność nie jest defektem wzroku, ani patologiczną zmianą, a efektem naturalnego przebiegu starości. Jest to rzeczywisty stan, który dotyka znaczny odsetek ludzi, z reguły po czterdziestym roku życia, jednak granica wieku jest dzisiaj coraz to niższa.
Starczowzroczność nie jest wadą wzroku, ani patologiczną zmianą, a następstwem normalnego procesu starości. Jest to rzeczywisty stan, jaki dotyka duży procent osób, zazwyczaj po czterdziestym roku życia, jednak granica wieku jest dzisiaj coraz to niższa.

więcej

Autor: Tempur
Źródło: Tempur

Za pojawianie się kłopotliwej niewygody jest odpowiedzialna substancja białkowa, jaka osadzając się na soczewce sprawia, że soczewka staje się większa i traci elastyczność. Starczowzroczność objawia się osłabieniem predyspozycji dobrego widzenia rzeczy dalekich, również bliskich. Pojawiają się kłopoty z odczytywaniem, szyciem, korzystaniem z telefonu komórkowego, lub pracą na komputerze. Jednym z słynnych sposobów stają się okulary dwuogniskowe z widoczną poprzeczną linią, jaka oddziela górną część od dolnej. Całkowicie problem wyklucza refrakcyjna wymiana soczewki, to znaczy zabieg chirurgiczny opierający się na wymianie swojej soczewki na syntetyczną, wieloogniskową. Jednocześnie realna jest korekta istniejących przedtem uszkodzeń wzroku.

Witrektomia to zabieg mikrochirurgiczny, wykorzystywany w wielu różnych chorobach siatkówki i ciała szklistego. Jego celem może być stabilizacja, poprawa, względnie odnowienie prawidłowego działania siatkówki oka. Zabieg chirurgiczny w procesie którego śródoperacyjnie wdraża się przybory mikrochirurgiczne do wnętrza gałki ocznej i przez ciąg manipulacji chirurgicznych stara się pozyskać rezultat naprawy, lub anulowania stanu patologicznego, to witrektomia. Cena zależy od tego, czy zabieg dotyczy jedynie jednego schorzenia, lub operowane jest więcej chorób.