Terapia zeza u ludzi dorosłych jest jednakowo istotna

Zez jest schorzeniem, które charakteryzuje się nieparalelnym zestawieniem gałek ocznych. Zazwyczaj towarzyszą mu różnorodne zakłócenia widzenia.

U dzieci z jawnym zezem unilateralnym dochodzi nawet do zakłóceń pracy mózgu. U dzieci zazwyczaj pojawia się zez zbieżny, zaś u osób dorosłych przeciwny. operacja zeza u dorosłych jest wykonalna. Przed operacją (np. zobacz by porównać) pacjent jest odpowiednio przebadany, co w dużym stopniu zezwala przeciwdziałać dwojeniu pooperacyjnemu.
kosmetyk
Autor: Ruth Johnston
Źródło: http://www.flickr.com

Pomimo ryzyka wystąpienia powikłań, dużo osób dorosłych z zezem jest operowanych z należytym efektem.

Kapsułki
Autor: Ariane Carmichael
Źródło: http://www.flickr.com

Leczenie zeza u ludzi dorosłych jest równie ważna jak u dzieci. Nieporozumieniem jest traktowanie zeza u dojrzałych pacjentów wyłącznie jako problem kosmetyczny, w czasie gdy efektywne i należyte leczenie powinno wykluczyć kłopotliwe i przykre oznaki subiektywne i zakłócenia wzroku uniemożliwiające pracę. Nie trzeba również ignorować wskazań kosmetycznych do leczenia zeza. U młodych ludzi szpecący znaczny zez bywa powodem kompleksów, małej samooceny, a nawet przygnębień, a więc operacja zeza ze wskazań kosmetycznych może posiadać także znaczenie społeczne. Zabieg taki przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, względnie ogólnym. Chory przebywa w ośrodku kilka godzin, po czym powraca do domu z zaleceniem aplikowania kropli i kontroli okulistycznej w ośrodku na następny dzień.

Centrum Okulistyczne (http://beskidmed.pl/) Wrocław, (sprawdz centrum okulistyczne wrocław) oprócz leczenia zeza zajmuje się także leczeniem wielu innych schorzeń w zakresie oka. Specjalistyczne narzędzia dostosowane do działalności w okolicy tak delikatnego narządu, zezwalają na dokładne przeprowadzenie każdych zabiegów.